ZAKLJUČAK ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

OPŠTINA SEČANJ

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA SEČANJ
OPŠTINSKI ŠTAB
ZA VANREDNE SITUACIJE
Broj: 87-službeno /2020-II
Dana: 15.05.2020. god.
Sečanj

Na osnovu člana 43,44 Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni Glasnik RS” br 87-2018), Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću („Službeni Glasnik RS” br 23-2020, 24-2020, 28-2020), Opštinski štab za vanredne situacije, doneo j e

ZAKLJUČAK

Nakon ukidanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, a da ostaju na snazi vanredne mere, Opštinski Štab za vanredne situacije preporučuje Mesnim zajednicama na području opštine Sečanj da i dalje nema većih okupljanja stanovništva i da nema okupljanja i manifestacija oko proslava seoskih slava kako na otvorenom tako i zatvorenom prostoru.

ZAKLJUČAK ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE