ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ОД 24.11.2020.године

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СЕЧАЊ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87/сл/2020
дана: 24.11.2020 године
Сечањ

На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу („Службени гласник Републике Србије“ број 23-2020, 24-2020, 28-2020), уредбе Владе 05 број 110-9418/2020 („Службени гласник Републике Србије“ број 141 од 21. новембра 2020), Општински штаб за вандредне ситуације Општине Сечањ на телефонској седници одржаној 24.11.2020 године, донео је

Закључак

1) Ограничава се радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), трговинских центара, позоришта, биоскопа и других установа културе и приређивача посебних и класичних игара на срећу на територији општине Сечањ и то:

  • Радним даном од 05:00 до 18:00 часова;
  • Викендом од 05:00 да 18:00 часова;

а) Ограничење броја гостију за једним столом на 2

б) Обезбеђење средстава за дезинфекцију руку на сваком столу

2) Обавезно је ношење заштитних маски у свим затвореним просторима, без изузетака на целој територији општине Сечањ.

ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ОД 24.11.2020.године