ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 12.10.2020.године

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СЕЧАЊ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87/сл/2020
дана: 12.10.2020 године
Сечањ

На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу („Службени гласник Републике Србије“ број 23-2020, 24-2020, 28-2020), Општински штаб за вандредне ситуације Општине Сечањ на телефонској седници одржаној 12.10.2020 године, донео је

Закључак

1) Ограничава се радно време угоститељских објеката на територији општине Сечањ и то:

  • Радним даном од 06:00 до 23:00 часова;
  • Викендом од 06:00 да 23:00 часова:

Уз обавезно ношење заштитних маски у свим затвореним просторима.
Надзор над применом ове наредбе вршиће комунални инспектор општине Сечањ у сарадњи ПС Сечањ.


2) Обавезно је ношење заштитних маски у свим затвореним просторима, без изузетака на целој територији општине Сечањ.


З) Ограничава се грађанима Општине Сечањ да се не окупљају у затвореном простору у броју већем од 30 људи, уз поштовање свих превентивних мера и држање прописане дистанце.

4) Комунални инспектор Општине Сечањ овлашћује се да изриче одговарајуће мере.

ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 12.10.2020.године