ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – 23.03.2021.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СЕЧАЊ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-3/2021-6
дана: 23.03.2021 године


На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу болести COVlD-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу („Службени гласник Републике Србије“ број 23-2020, 24-2020, 28-2020) и дописа ПУ„Полетарац“ Сечањ бр.О2-1ЗО/21 Општински штаб за вандредне ситуације Општине Сечањ на телефонској седници одржаној 23.03.2021 године, донео

Закључак

1.Обуставља се настава у предшколској установи „Полетарац“ (вртић у Сечњу) у периоду од 24.03.2021 до 31.03.2021.године, због епидемиолошке ситуације и све већег броја новозаражених како васпитача тако и корисника услуге (деце).
2. одобрава се организовање васпитнообразовног рада путем неке од онлајн платформи.

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – 23.03.2021.