ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 01.06.2021.

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СЕЧАЊ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-3/2021-8
Дана: 01.06.2021 године
Сечањ

На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу („Службени гласник Републике Србије“ број 23-2020, 24-2020, 28-2020), Општински штаб за вандредне ситуације Општине Сечањ на телефонској седници одржаној 01.06.2021 године, донео је.

Закључак

            1) Почев од 01.06. 2021. године  у радном времену сваког дана од 06.00 до 24.00 часа могу радити угоститељски објекти.

            2) Стални или покретни киосци и трафике, могу радити без ограничења радног времена (трговина на мало, претежно новине и дуван).

Документ за преузимање
ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ