Uslovi korišćenja WEB sajta Opštine Sečanj

Ko smo mi

Naša adresa veb mesta je: https://secanj.rs

Uvod

Uslovi korišćenja WEB sajta Opštine Sečanj predstavljaju pravni sporazum između Vas i Opštine Sečanj. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ovog WEB sajta potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove i da ste sa njima saglasni te se obavezujete da postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

 

Korišćenje WEB  sajta

Opština Sečanj Vas ovlašćuje da pregledate i preuzimate materijale sa ovog WEB sajta, pod uslovom da zadržite sva obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima koja su sadržana u originalnim materijalima, i uz poštovanje odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Materijale na ovom WEB sajtu ne smete menjati na bilo koji način, koristiti ih na bilo kojoj drugoj WEB lokaciji ili računarskoj mreži u bilo kakve svrhe. Materijali na ovom WEB sajtu su zaštićeni autorskim pravima i svako neovlašćeno korišćenje može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima, žigu ili drugih zakona.

WEB stranice i prateća dokumentacija se mogu koristiti isključivo u informativne svrhe i ne mogu se koristiti za komercijalne potrebe.

Slike se mogu koristiti za redakcijske potrebe bez nadoknade pod uslovom da se navede izvor korišćenja.

 

Politika linkovanja

Drago nam je da želite da na Vaš sajt postavite link ka našoj WEB stranici. Međutim, zadržavamo pravo da povučemo dozvolu da se povežete sa našim WEB sajtom u bilo kom trenutku. Dozvole se daju pod uslovom da se poštuju sledeća pravila:

Link mora da ukazuje na početnu stranicu WEB sajta Opštine Sečanj. U izuzetnim slučajevima link može da vodi na neku drugu stranicu, ali se u tom slučaju mora tražiti pisano odobrenje. WEB stranica Opštine Sečanj se mora otvarati u novom prozoru.

Obaveštenje o postavljanju linka na početnu stranu WEB prezentacije Opštine potrebno je poslati na e-mail adresu objava@secanj.rs. U poruci je potrebno navesti adresu (URL) preko koje se može pristupiti stranici sa linkom.

 

Upotreba logotipa Opštine

Upotreba logotipa Opštine nije dozvoljena bez izričite saglasnosti Opštine Sečanj. Zahtev za korišćenje logotipa Opštine možete poslati na adresu objava@secanj.rs sa tačno naznačenom svrhom i mestom korišćenja.

 

Odricanje odgovornosti

Opština Sečanj čini napore da sadržaj ovog WEB sajta bude ažuran, tačan i kompletan. Međutim, kako ne možemo u potpunosti isključiti mogućnost pojave grešaka, Opština Sečanj se odriče odgovornosti za tačnost i kompletnost materijala predstavljenog na ovom sajtu i neće snositi odgovornost za gubitak, materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu prema trećim licima nastalu upotrebom sadržaja preuzetih sa ovog WEB sajta.

 

 Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

 secanj.rs sadrži linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Opština Sečanj. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Opština Sečanj ne kontroliše i nije odgovorana za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Opština Sečanj ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez odgovornosti Opštine Sečanj.

 

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, opština Sečanj se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, opština Sečanj ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste.

 

 

Autorska prava

Copyright © Opštine Sečanj
Vožda Karađorđa 54
23240 Sečanj