RASPISUJE SE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU U DRUGOM KRUGU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANJ

OPŠTINA SEČANJ

RASPISUJE SE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU U DRUGOM KRUGU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANJ
DOPUNA OGLASA