RANI JAVNI UVID U MATERIJAL ZA IZRADU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE OD 2021. DO 2035. GODINE ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 15 DANA, OD 01.12.2020. DO 15.12.2020. GODINE

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostora, očekivanim efektima planiranja, i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16,  21 000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 15.12.2020. godine.

Dokumenti za preuzimanje
oglas
MRJU – Regionalni prostorni plan AP Vojvodine 2021-2035
grafički prilog MRJU 1
grafički prilog MRJU 2