Prostorni plan Opštine Sečanj

Tekstualni deo plana:Prostorni plan Opštine Sečanj  2.02 MB  
Grafički prilog plana: PPO Sečanj namena prostora – model 17.7 MB  
PPO Sečanj Mreža naselja i infrastrukturni sistem – model 18.7 MB  
  PPO Sečanj Turizam i zaštita prostora – model 18.9 MB  
PPO Sečanj Karta sprovođenja – model 16.3 MB  

Šematski prikazi
uređenja naselja:
Banatska DubicaOsnovna namena i površina saobraćaja -model3.37 MB
  Vodoprivredna infrastruktura – model3.22 MB
  Elektroenergetska, gasovodna i elektronska
komunikaciona infrastruktura – model
3.37 MB
 BokaOsnovna namena i površina saobraćaja – model5.73 MB
  Vodoprivredna infrastruktura – model 5.48 MB
  Elektroenergetska, gasovodna i elektronska
komunikaciona infrastruktura – model
5.58 MB
 JarkovacOsnovna namena i površina saobraćaja – model5 MB
  Vodoprivredna infrastruktura – model 5.12 MB
  Elektroenergetska, gasovodna i elektronska
komunikaciona infrastruktura – model
5.07 MB
 KonakOsnovna namena i površina saobraćaja – model 4.16 MB
  Vodoprivredna infrastruktura – model 3.84 MB
  Elektroenergetska, gasovodna i elektronska
komunikaciona infrastruktura – model
3.37 MB
 KrajišnikOsnovna namena i površina saobraćaja – model 4.42 MB
  Vodoprivredna infrastruktura – model 4.27 MB
  Elektroenergetska, gasovodna i elektronska
komunikaciona infrastruktura – model
4.28 MB
 NeuzinaOsnovna namena i površina saobraćaja – model 5.05 MB
  Vodoprivredna infrastruktura – model 5.08 MB
  Elektroenergetska, gasovodna i elektronska
komunikaciona infrastruktura – model
4.92 MB
 SutjeskaOsnovna namena i površina saobraćaja – model 6.10 MB
  Vodoprivredna infrastruktura – model 5.69 MB
  Elektroenergetska, gasovodna i elektronska
komunikaciona infrastruktura – model
5.71 MB
 ŠurjanOsnovna namena i površina saobraćaja – model 2.81 MB
  Vodoprivredna infrastruktura – model 2.64 MB
  Elektroenergetska, gasovodna i elektronska
komunikaciona infrastruktura – model
2.58 MB