Projekat : Zajednička podrška na životnom putu u prekograničnoj oblasti – CaSTLE RORS 439

 

Program : Interreg IPA  program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

Programski prioritet: Prioritet 1: Promocija zapošljavanja i osnovne usluge inkluzivnog rasta

Specifični cilj: 1-2 Zdravstvena i socijalna infrastruktura

Trajanje projekta:  12 meseci (27.04.2021 – 26.04.2022)

Ukupna vrednost budžeta: 338.426,34 EUR

Projektni parneri:

 • Vodeći partner – OpštinaŽitište
 • Projektni partner 2- Opština Sakalaz
 • Projektni partner 3 – Opština Sečanj

Projektom su obuhvaćene opština Žitište sa 12 naseljenih mesta i opština Sečanj sa 10 naseljenih mesta sa srpske strane, dok je  sa rumunske strane to opština Sakalaz,  koje su kao jedan od najvećih izazova starih osoba identifikovale ne postojanje lokalnih servisa pomoći u kući.

Opšti cilj: Unapređenje razvoja i povećanja dostupnosti mreže socijalne zaštite u lokalnim zajednicama pograničnog područja u cilju sprečavanja izolacije starijih i invalidnih lica i odlaganja njihove zavisnosti od institucionalne nege.

Specifični ciljevi projekta:

 • Uspostavljanje održive usluge pomoći u kući za najugroženija stara i invalidna lica u tri lokalne zajednice pograničnog područja
 • Prevencija socijalne izolacije i razvijanje kapaciteta starih i invalidnih i njihovo uključivanje u društveni život zajednice
 • Povećanje broja zaposlenih u domenu socijalne zaštite i pomoći u kući osposobljavanjem gerentodomaćica u pograničnoj oblasti.

Projektni rezultati su:

 • Akreditovani treninzi za Gerento domaćice – 3
 • Urađen Algoritam za kontinuranu podršku starim i invalidnim licima – 1
 • Formirana udruženja Gerento domaćica – 2
 • Licencirane Gerento domaćice  – 27
 • Uređeni i opremljeni  Dnevni  klubovi  –  22
 • Angažovana nezaposlena lica – 15
 • Potpisani protokoli o saradnji – 2
 • Održani okrugli stolovi  – 2
 • Projektne konferencije – 4
 • Organizovani prekogranični događaji  (susreti) – Gerento domaćice i korisnici usluga – 2
 • Vozila za prevoz starih i invalidnih lica – 3

Sve aktivnosti koje su navedene u projektu zajedno sa ostvarenim rezultatima su postavljene u cilju zadovoljavanja potreba ciljnih grupa. Projekat obuhvata sledeće ciljne grupe:   

 • Lokalne samouprave obuhvaćene projektom, relevantnih institucija, NVO udruženja, asocijacije
 • Stara i invalidna lica
 • Nezaposlena lica
 • Stanovnici u prekograničnoj oblasti

Sve ciljne grupe će imati koristi od rezultata postignutih u ovom projektu. Podrška modernih spoljnih institucija koja se zasniva na direktnim uslugama podrške, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti u vidu pomoći u kući  i organizaciji društvenog života (klubovi za starije osobe) u ruralnim zajednicama je novi primer dobre prakse.