PROCENA UTICAJA PROJEKATA NA ŽIVOTNU SREDINU

-Opštine Sečanj

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – PP „Pobeda“ DOO Boka 21/08/2020
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – „VIP MOBILE“ DOO BEOGRAD01/07/2020
JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA O PREDMETNOJ STUDIJI O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA – „BIO PAN GAS 2“07/08/2020
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – „BIO PAN GAS 2“ DOO SEČANJ22/06/2020
REŠENJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU – „BIO PAN GAS 2“06/07/2020