PODELA PAKETA POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIMA

OPŠTINA SEČANJ

U opštini Sečanj u toku je podela paketa pomoći socijalno ugroženima u svim mesnim zajednicama.

Pakete pomoći obezbedila je lokalna samouprava i vrednost je oko 1500 dinara, a prema evidenciji centra za socijalni rad i crvenog krsta.

Svi koji imaju pravo na ovakvu vrstu pomoći treba da se jave u svoje mesne kancelarije sa ličnom kartom