PLAN DETALJNE REGULACIJE KORIDORA DALEKOVODA 20 kV OD TS 110/20kV „BEGEJCI“ DO POSTOJEĆEG GVOZDENO-REŠETKASTOG STUBA 20 kV DALEKOVODA U ULICI SAVE KOVAČEVIĆA U SEČNJU

PLAN DETALJNE REGULACIJE KORIDORA DALEKOVODA 20 kV OD TS 110/20kV „BEGEJCI“
DO POSTOJEĆEG GVOZDENO-REŠETKASTOG STUBA 20 kV DALEKOVODA
U ULICI SAVE KOVAČEVIĆA U SEČNJU
361 KB