OZAKONJENJE OBJEKATA

U PRIPREMI

ORGAN NADLEŽAN ZA REŠAVANJE Odeljenje za urbanizam, putnu privredu, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, opštu upravu, imovinsko-pravne, skupštinske i zajedničke poslove
KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA Ime i prezime: Drago Vuković
Radno mesto: POSLOVI URBANIZMA, LEGALIZACIJE OBJEKATA, SAOBRAĆAJA I VEZA
Telefon: 069/80 23 478
Adresa : Vožda Karađorđa 57
e-mail:
Program popisa nezakonito izgređenih objekata na teritoriji opštine Sečanj po zonama i celinama (2015) – DECEMBAR