ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – ПОЗИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ 22.03.2020

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-30/2020-II-06
Дана: 22.03.2020. године

На основу препоруке општинског штаба за Ванредне ситуације, општине Сечањ бр:87-З од 16.03.2020 године, а у складу са мерама Владе Републике Србије, Председник општине Сечањ донео је

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА
ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

1.     Позивни центар (call centar) за пружање помоћи грађанима радиће од 07 до 16 часова,

Позивни бројеви су: 023/3841-111 и 023/3841-113.

Месне заједнице ће дежурати од 07 до 15 часова.

2,     Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се на интернет страници Општине Сечањ и важи до доношења одлуке о престанку ванредног стања на територији Републике Србије.

ОДЛУКA О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ