ODLUKA O SPROVOĐENJU MERA NA ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ŠIRENJA EPIDEMIJE COVID-19 NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ – ODLUKA O RADNOM VREMENU TRGOVINSKIH OBJEKATA 04.04.2020

OPŠTINA SEČANJ

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sečanj
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 020-30/2020-II-14
dana: 04.04.2020. godine
Sečanj

Na osnovu preporuke opštinskog štaba za Vanredne situacije, opštine Sečanj br:87-Z od 16.03.2020 godine, a u skladu sa merama Vlade Republike Srbije, Predsednik opštine Sečanj doneo je

ODLUKU O SPROVOĐENJU MERA NA ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ŠIRENJA
EPIDEMIJE COVID-19 NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ

1. Ograničava se radno vreme sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja, i može se vršiti po sledećem principu:

  • Ponedeljak — Petak od 07 do 15 časova
  • Subotom od 04 do 07 časova — isključivo za građane starije od 65 Godina.
  • Subotom od 08 do 12 časova
  • Nedelja neradan dan
  • Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa navedenom naredbom, da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti JEDAN potrošač na ČETIRI, s tim da ne može biti više od PET lica u objektu u isto vreme, uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se na internet stranici Opštine Sečanj i važi do donošenja odluke o prestanku vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije.

ODLUKA O SPROVOĐENJU MERA NA ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ŠIRENJAEPIDEMIJE COVID-19 NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ