OBJEDINJENA PROCEDURA

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da od 04.01.2016. godine sa radom počinje Centralni Informacioni Sistem objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola.

Sistemu možete pristupiti preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ i putem Sistema podnositi zahteve.

Vrste postupaka:

– izdavanje lokacijskih uslova;
– izdavanje građevinske dozvole;
– izdavanje privremene građevinske dozvole;
– izdavanje rešenja o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli usled promene investitora;
– izdavanje rešenja o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli;
– prijava radova;
– prijava završetka izrade temelja;
– prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu;
– dostavljanje tehničke dokumentacije;
– priključenje objekta na infrastrukturu;
– izdavanje upotrebne dozvole;
– izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova odnosno promena namene objekta (član 145)

Uputstvo – formati elektronskih dokumenata tehničke dokumentacije i dostavljanje u CEOP-u

Postupci koji ne pripadaju sprovođenju objedinjene procedure:

– izdavanje informacije o lokaciji;
– izdavanje dozvole o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela;
– uknjižba objekta i dodela kućnog broja;