NAREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI KOVID-19

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sečanj
OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
Broj: 87-9/2020-01
Dana: 01.12.2020. godine
Sečanj


Na osnovu Člana 43. Stav 1. Tačka 7. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni Glasnik RS”, Br.87/2018) Člana 10. Uredbe o sastavu načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije („SL. Glasnik RS”, Br.27/2020) i odluke o proglašenju vanredne situacije Br: 02-67/2020 od 01.12.2020 Godine, štab za vanredne situacije opštine Sečanj na sednici održanoj 01.12.2020. godine, donosi sledeću:


N A R E D B U
o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19

1. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima (prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekti u kojima se obavlja prodaja robe) i vrše usluge na teritoriji opštine Sečanj, da radno vreme organizuju u periodu od 05 00 do 21 00 časova.


2. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da u ugostiteljskim objektima (restorani, kafići, bašte ugostiteljskih objekata, barova, klubovi i slično) radno vreme organizuju u periodu od 05 00 do 18 00 časova.


3. Naređuje se pozorištima, bioskopima i drugim ustanovama kulture da radno vreme organizuju u periodu od 05 00 do 18 00 časova.


4. Naređuje se priređivačima posebnih i klasičnih igra na sreću, da radno vreme objekata u kojima obavljaju delatnost organizuju u periodu od 05 00 do 18 00 časova.


5. Ograničenja iz Tačke 1. i 2. ove naredbe ne odnose se na apoteke u obavljanju apotekarske delatnosti, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ketering — dostava hrane.


6. Naređuje se sportskim organizacijama da trenažne procese moraju završiti do 18 časova.

7. Naredbom su obuhvaćene i sledeće aktivnosti:

 • Zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od 5 lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od 2 metra i odgovarajuće mere lične zaštite.
 • U svim zatvorenim prostorijama obavezno nošenje maski i poštovanje fizičke distance od 2 metra.
 • Zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih manifestacija.
 • Ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 18 00 do 05 00 časova narednog dana.
 • Puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
 • U osnovnim i srednjim školama odložiti okupljanja a ispite organizovati uz primenu svih mera lične zaštite ( fizička distanca od 2 metra, obavezno nošenje maske ili vizira i rukavica).
 • Sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda,
 • Sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote (maske i rukavice).
 • Česta dezinfekcija svih javnih objekata.


8. Naređuje se nadležnim službama opštinske uprave opštine Sečanj da vrše pojačan inspekcijski nadzor nad primenom mera iz ove naredbe.


9. Ova naredba primenjuje se od 01.12.2020. godine.

10. Naredbu dostaviti:

 • Predsedniku opštine
 • Okružnom štabu za vanredne situacije
 • Arhivi
NAREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI KOVID-19