NAREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI KOVID-19 – 22.12.2020.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sečanj
OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
Broj: 87-10/2020-01
Dana: 22.12.2020. godine
Sečanj

Na osnovu Člana 43. Stav 1. Tačka 7. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni Glasnik RS”, Br.87/2018) Člana 10. Uredbe o sastavu načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije („SL. Glasnik RS”, Br.27/2020) i odluke o proglašenju vanredne situacije Br: 02-67/2020 od 01.12.2020 godine, štab za vanredne situacije opštine Sečanj na telefonskoj sednici održanoj 22.12.2020. godine, donosi sledeću:

N A R E D B U
o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19

 1. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima (prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekti u kojima se obavlja prodaja prehrambenih proizvoda) i samostalnim maloprodajnim objektima u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci) koji vrše usluge na teritoriji opštine Sečanj, da radno vreme organizuju u periodu od 05 00 do 21 00 časova, kao i subotom i nedeljom.
 2. Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da u ugostiteljskim objektima (restorani, kafići, bašte ugostiteljskih objekata, barova, klubovi i slično) mogu raditi samo radnim danima (od ponedeljka do petka) od 05 00 do 20 00 časova. Tokom radnog vremena nije dozvoljeno neposredno izvođenje muzike (muzika uživo), a posle 17 00 časova nije dozvoljena muzika u bilo kom obliku.
 3. Naređuje se pozorištima, bioskopima i drugim ustanovama kulture da radno vreme organizuju u periodu od 05 00 do 21 00 časova.
 4. Naređuje se priređivačima posebnih i klasičnih igra na sreću (kladionice, igraonice i sl), mogu raditi samo radnim danima (od ponedeljka do petka) od 05 00 do 20 00 časova.
 5. Naređuje se privrednim subjektima u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni. frizerski saponi, saloni lepote) mogu raditi samo radnim danima (od ponedeljka do petka) od 05 00 do 20 00 časova.
 6. Ograničenja iz Tačke 1. i 2. ove naredbe ne odnose se na apoteke u obavljanju apotekarske delatnosti, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ketering – dostava hrane.
 7. Naređuje se sportskim organizacijama da trenažne procese moraju završiti do 20 časova.
 8. Naredbom su obuhvaćene i sledeće aktivnosti:
 • Zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od 5 lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od 2 metra i odgovarajuće mere lične zaštite.
 • U svim zatvorenim prostorijama obavezno nošenje maski i poštovanje fizičke distance od 2 metra.
 • Zabrana organizovanja svečanosti kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih manifestacija.
 • Puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
 • U osnovnim i srednjim školama odložiti okupljanja a ispite organizovati uz primenu svih mera lične zaštite ( fizička distanca od 2 metra, obavezno nošenje maske ili vizira i rukavica).
 • Sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda,
 • Sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote (maske i rukavice).
 • Česta dezinfekcija svih javnih objekata.
 1. Naređuje se nadležnim službama opštinske uprave opštine Sečanj da vrše pojačan inspekcijski nadzor nad primenom mera iz ove naredbe.
 2. Ova naredba primenjuje se od 22.12.2020. godine.
NAREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI KOVID-19 – 22.12.2020.