LOKALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA

-Opštine Sečanj

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Listi 2 Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikukupljanja podataka (“Sl. glasnik RS“ br. 91/2010,10/2013 i 98/2016).

Za potrebe registra prikupljaju se:

• podaci o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u spisku zagađujućih materija,

• opšti podaci o izvoru zagađivanja – Obrazac 1, zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh – Obrazac 2 , vodu – Obrazac 3, tlo – Obrazac 4 , kao i

• podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se generiše prilikom obavljanja predmetne delatnosti – Obrazac 5.

Potrebno je u skladu sa uputstvom, u elektronskoj formi popuniti priložene obrasce i materijal dostaviti najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to na sledeći način:

1. jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu:


Opštinska uprava opštine Sečanj

Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine

ul. Vožda Karađorđa br. 57

23240 Sečanj


2. jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu:  lokalni.registar@secanj.rs

Kontakt telefon za sve dodatne informacije: 023/3842-029

 

PRAVILNIK o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka