ARSEN PLAHIN

-Predsednik Skupštine opštine Sečanj

U PRIPREMI

KONTAKT:
tel: 023/ 3841-111, 3841-113
mobilni: 069/ 8036607
fax: 023/ 3842- 011
e-mail:predsednikso@secanj.rs
veb: www.secanj.rs


NADLEŽNOSTI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE:

  • organizuje rad Skupštine opštine;
  • saziva i predsedava njenim sednicama;
  • ostvaruje saradnju sa Predsednikom opštine i Opštinskim većem;
  • stara se o ostvarivanju javnosti rada;
  • potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i
  • obavlja druge poslove utvrđene statutom i poslovnikom Skupštine opštine.