ОДБОРНИЦИ

– Скупштине општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

Скупштина општине Сечањ броји двадесет једног (23) одборника. Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин  утврђен законом.

Одборници из својих редова тајним гласањем бирају председника Скупштине, чији мандат траје као и мандат одборника Скупштине општине (4.године).

1.    Српска Напредна Странка – Александар Вучић – Србија побеђује   

1)    Љиљана Китић, рођена 1964.године, економски техничар, Јарковац.
2)    Арсен Плахин, рођен 1964. године, хемијски техничар, Јаша Томић.
3)    Бранко Крнетић, рођен 1960. године, угоститељ, Сутјеска.
4)    Драгана Глушица, рођена 1979. године, дипл.економиста, Неузина.
5)    Драгослав Драгић, рођен 1963. године, саобраћајни техничар, Бока.
6)    Јасмина Гаћиновић, рођена 1968. године, трговац, Сечањ.
7)    Јанош Кормањош, рођен 1969. године, радник, Јарковац.
8)    Милка Карановић, рођена 1964. године, мед.техничар, Крајишник.
9)    Милан Боснић, рођен 1984. године, радник, Крајишник.
10)    Милан Кордић, рођен 1951. године, пензионер, Јаша Томић.
11)    Миомира Милошевић, рођена 1954. године, правник, Јаша Томић.
12)    Иван Векецки, рођен 1983. године, предузетник, Јарковац.


2.    Трећа Србија БС – Мирослав Паровић – Сложно за Сечањ   

1)    Вукашин Баћина, рођен 1990. године, пољопривредник, Јаша Томић.
2)    Иван Романов, рођен 1984. године, директор, Јаша Томић.
3)    Ивана Тришић, рођена 1987. године, студент, Сечањ.


3.   Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС)

1)    Александар Будиша, рођен 1975. године, дипл.правник, Крајишник.
2)    Мр Милан Радовановић, рођен 1950. године, магистар економије, Сечањ.
3)    Бранко Королија, рођен 1957. године, дипломирани правник, Сутјеска.
4)    Миодраг Аћимовић-Лала, рођен 1960. године, радник, Сечањ.
5)    Јулијана Освалд, рођена 1958. године, медицинска сестра, Шурјан.
6)    Радивој Петров, рођен 1966. године, дипл. инжењер пољопривреде, Конак.


4.   Српска радикална странка

1)    Марко Милошевић, рођен ____. године, ________________,Јарковац.
2)    Ивана Субић, рођена ____. године, ______________, Бока.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДБОРНИКА:

  • Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених комисија;
  • предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима;
  • подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа;
  • поставља питања везана за рад органа општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.

Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за седнице Скупштине општине.