ЉИЉАНА КИТИЋ

-Заменик председника општине

У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ:
тел:  023/ 3841-111, 3841-113
фаx:  023/ 3842- 011
е-маил: 
веб: www.secanj.rs


Заменик председника општине замењује председника општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.