LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

-Opštine Sečanj

U Opštinskoj upravi opštine Sečanj omugućena je nova usluga građanima. Zahvaljujući Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Opštinska uprava opštine Sečanj je postavila dva POS terminala i time omogućila korisnicima svojih usluga da admnistrativne i druge takse, naknade i porez na imovinu plate elektronskim putem. Elektronsko plaćanje dostupno je svim platnim karticama (DinaCard, VISA, MasterCard) bez obzira na banku izdavaoca.

Putem platnih kartica u Opštinskoj upravi opštine Sečanj u kancelariji matičara i kancelariji Odseka za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda opštine Sečanj moguće je da se plate sve administrativne takse (lokalne i republičke), naknade, porez na imovinu i ostale obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda.