KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE SEČANJ U CILJU OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2020. GODINI

Opština Sečanj

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana  19 stav 1. i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 autentično tumačenje), Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br, 13/10, 100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 199/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), člana 58. Statuta Opštine Sečanj („Službeni list Opštine Sečanj“, br. 14/2008, 6/2011, 14/2012, 2/2015, 8/2015- prečišćen tekst i 2/2018), Odluke o budžetu Opštine Sečanj za 2020. godinu („Službeni list Opštine Sečanj, br. 11/2019), predsednik Opštine Sečanj raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE SEČANJ U CILJU OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2020. GODINI

 

REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA PO KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE SEČANJ U CILJU OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2020. GODINI
JAVNI POZIVZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE SEČANJ U CILJU OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2020. GODINI
OBRAZAC –PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA
OBRAZAC –BUDŽET PROJEKTA