JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ

OPŠTINA SEČANJ

Na osnovu Odluke Opštinskog veća o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima broj 06-27/2021 od 06.07.2021. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije kuća i stanova na teritoriji Opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, br.12/2021), Opština Sečanj

Raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ

U okviru realizacije Pravilinka o sufinansiranju mera energetske sanacije kuća i stanova na teritoriji Opštine Sečanj (u daljem tekstu: Pravilnik), a u skladu sa čl. 15. st. 1. Pravilnika, raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene pravilnikom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji Opštine Sečanj. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Sečanj.

Dokument za preuzimanje
JAVNI POZIV I DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENJU PRIJAVE