JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA KROZ NABAVKU 5 /PET/ PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ

OPŠTINA SEČANJ

JAVNI POZIV
za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku 5 /pet/ paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji opštine Sečanj


I PREDMET JAVNOG POZIVA


Pomoć namenjena izbeglicama kroz nabavku građevinskog materijala (u daljem tekstu: Pomoć) može biti dodeljena izbeglicama, koje imaju prebivalište/boravište na teritoriji Opštine, uključujući članove njihovog PORODIČNOG domaćinstva, a neophodna im je pomoć za poboljšanje uslova stanovanja (u daljem tekstu: KORISNIK).
Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala neophodnog za poboljšanje osnovnih uslova stanovanja, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala, iznosi do RSD 550.000,00 (petstotinapedeset hiljadadi nara), a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi RSD 184.000,00 (stotinuosamdesetčetirihi.ъadedinara) a po porodičnom domaćinstvu Korisnika.
Pomoć se dodeljuje za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnog domaćinstva Korisnika koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine, i to: za izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i podnih obloga, stolarije, fasade, malterisanje i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju, a kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE
JAVNI POZIV