ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ 5 /ПЕТ/ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ намењена избеглицама кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за побољшање услова становања (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до РСД 600.000,00 (шестстотинахиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара) а по породичном домаћинству Корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловни.х стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава Корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подни.х облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Документа за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ
ПРИЈАВА
ИЗЈАВА