JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 4 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I/ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJA

OPŠTINA SEČANJ

JAVNI PO3IV
za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih patreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu 4 seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja

I. Predmet javnor poziva

Predmet Javnog poziva je dodela pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu 4 seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke rrađevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja za lica koja imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine (u daljem tekstu: pomoć).

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu naketa pomoći je bespavratna i odobrava se u matksimalnom iznosu do 11.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije.

Pomoć za kupovinu seoske kuće odobrava se u maksimalnom iznosu do 9.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzije, dok se paket pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja (u daljem teketu: paket pomoći) odobrava u maksimalnom iznosu do 1.500 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan konverzje.

Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kyće u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće iz stava 3. ovog dela javnog poziva.

Seoska kuća za koju se podnosi Prijava za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći (u daljem tekstu: prijava) na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoske kuće i dodelu paketa pomoći (u daljem tekstu: Javni poziv), ne mora se nalaziti na teritoriji Opštine, već se može nalaziti u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

 

II. Korisnici

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći mogu da ostvare izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Repoblici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to:

  • izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnom ili neformalnom ili ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivši nosioci stanarskog prava
  • bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti od strane UNHCR-a.

Pomoć može da ostvari izbeglica i članovi njegovog porodičnog domaćinstva koji imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine, pod uslovima, merilima i u postupku koji su utvrđeni ovim pravilnikom.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE
KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA
ODLUKA SA LISTOM KORISNIKA RANGIRANIH PREMA REDU PRVENSTVA NA OSNOVU BROJA OSVOJENIH BODOVA
IZJAVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
IZJAVA VLASNIKA KUĆE
JAVNI POZIV