JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2021. GODINU

OPŠTINA SEČANJ

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (,Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 — dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18-dr.zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 16/2017, 1/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 i 25/2020), Predsednik opštine Sečanj raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

  •  vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: infrastruktura) i  
  • vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (u daljem tekstu: stočarstvo),

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Sečanj za 2021. godinu, do dana 31. oktobra 2020. godine.

 

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2021. GODINU
ZAHTEV za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom
ZAHTEV za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu stočarstva