JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2021. GODINI – 2. DEO

OPŠTINA SEČANJ

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 4. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), člana 30. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 42. i 129. Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2021. godinu, razdeo mere aktivne politike zapošljavanja 86/0 i konta 47200 naknade za socijalna davanja iz budžeta („Sl list opštine Sečanj“ br 9/21) i Izmena i dopuna LAPZ-a Opštine Sečanj br. 011-69/2021- VI („Sl. list opštine Sečanj“ br 9/21), presednik opštine Sečanj, dana 19.05.2021. godine, donosi

ODLUKU
I
RASPISUJE
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
U 2021. GODINI – 2. DEO

I OSNOVNE INFORMACIJE

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Zrenjanin – Ispostava Sečanj (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

            Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 220.000,00 dinara,

            Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

            Pre uključivanja u program opština Sečanj vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

            Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć.

            Dodeljuju se dve subvencije za samozapošljavanje po ovom javnom pozivu.

Dokumenta za preuzimanje
ODLUKA O DODELJENOJ SUBVENCIJI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2021. GODINI – 2. DEO
ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM