ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ГРАЂАНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на територији општине Сечањ за 2021. годину

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају грађани који испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве власник са местом пребивалишта у породичној кући или у стану за који подноси пријаву  (према решењу за порез или фотокопије личне карте),
 • да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
  • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
  • грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
  • грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
  • решење о озакоњењу.

Право учешћа на јавном позиву немају:

 • власници који не живе у кући или стану за који подносе пријаву
 • власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства Општине за сличне активности и иста оправдали и
 • власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.
Документи за преузимање
КОМИСИЈA ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ДОНОСИ КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИНСНИКА – ГРАЂАНА
ЗАПИСНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ
ЗА ГРАЂАНЕ – ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ/СТАНОВЕ – ПРИЛОГ 1
ЛИСТА ФИРМИ/ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗАБРАНИХ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВАЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ- ПРИЛОГ 2
ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
ЛИСТА ФИРМИ/ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗАБРАНИХ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВАЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ- ПРИЛОГ 2