JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU OPŠTINE SEČANJ ZA 2019. GODINU

OPŠTINA SEČANJ

JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU OPŠTINE SEČANJ ZA 2019. GODINU

JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU OPŠTINE SEČANJ ZA 2019. GODINU

Organizuje se Javna rasprava u skladu sa članom 2. i 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ ibroj 129/07,101/16,47/2018) održati javna rasprava o budžetu opštine Sečanj za 2019 godinu u delu planiranja investicija.

Svi zainteresovani mogu da prisustvuju javnoj raspravi koja će se održati 20.12.2018. godine u 13 časova u zgradi opštine Sečanj, sala opštinskog veća, ulica Vožda Karađorđa 57 Sečanj.

Obaveštenje