PLAN JAVNIH NABAVKI I IZMENE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

-Opštine Sečanj

Odluka o davanju saglasnosti na pravilnik o bližem uređivanju postupka nabavki unutar naručioca Opštine Sečanj
Odluka o izmeni plana JN za 2020. godinu – Broj: 011-98/2020
Odluka o dopuni i izmeni plana JN za 2020. godinu – III izmena
Odluka o dopuni i izmeni plana JN za 2020. godinu – II izmena
Odluka o dopuni i izmeni plana JN za 2020. godinu – I izmena
Plan javnih nabavki za 2020. godinu