ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

-Општине Сечањ

Одлука о допуни и измени плана ЈН за 2020. годину – III измена
Одлука о допуни и измени плана ЈН за 2020. годину – II измена
Одлука о допуни и измени плана ЈН за 2020. годину – I измена
План јавних набавки за 2020. годину