JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SEČANJ ZA 2021. GODINU

OPŠTINA SEČANJ

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SEČANJ ZA 2021. GODINU

 

Na osnovu člana 61. Statuta opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj broj: 3/2019) za koji je obavezna javna rasprava Opštinsko veće opštine Sečanj, na 5. sednici održanoj dana 17.11.2020. godine, donosi:

ODLUKU

  1. Odobrava se sprovođenje javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Sečanj za 2021. godinu;
  2. Usvaja se Program Javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Sečanj za 2021. godinu, koji je sastavni deo ove Odluke;
  3. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Sečanj za 2021. godinu, sprovodi se u periodu od: 17.11.2020. godine do 07.12.2020.godine.
JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SEČANJ ZA 2021. GODINU