KOMUNALNA INSPEKCIJA 

-Opštine Sečanj

KONTAKT PODACI SAVETNIKA 

Ime i prezime: Milica Vukoje, dipl. menadžer
Radno mesto: KOMUNALNI INSPEKTOR
Kontakt: 
069/ 80 23 432
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 
komunalnainspekcijasecanj@gmail.com 

 

OPIS POSLA

KOMUNALNI INSPEKTOR:

  • vrši nadzor u oblasti komunalnih delatnosti predviđenih Zakonom i opštim aktima Skupštine opštine,
  • donosi rešenja o preduzimanju potrebnih mera i radnji iz svoje nadležnosti,
  • podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i izriče mandatne kazne,
  • vrši i druge poslove koji su mu povereni Opštinskom odlukom,
  • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i načelnika Opštinske uprave.

PRAVNI OSNOV

Zakon o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS“, br.88/11,104/16 i 95/2018) Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl.glasnik RS“, br.36/15 i 44/18 – dr.Zakon i95/18) Zakon o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 – autentičnotumačenje) Zakon o prekršajima („ Sl.glasnik RS“, br. 65/13,13/16 i 98/16 – Odluka US) Zakon o trgovini („Sl.glasnik RS“, br.53/10 ,10/13 i 52/19) Zakon o turizmu („Sl.glasnik RS “, br.36/09, 88/10, 99/11 – dr.Zakon 92/12, 84/1517/19) Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS “, br.104/16 i 9/2020)

ZAHTEVZAHTEV ZA IZLAZAK KOMUNALNOG INSPEKTORA
KONTROLNE LISTEKL br: 1 – Snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda
KL br: 2 – Snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda
KL br: 3 – Održavanje čistoće i deponija – korisnik
KL br: 4 – Kontrola zauzimanja i uređenosti javnih površina
KL br: 5 – Kontrola održavanja i uređenosti javnih površina
KL br: 6 – Odluka o oglašavanju
KL br: 7 – Radno vreme ugostiteljskog objekta
KL br: 8 – Radno vreme trgovinskih, zanatskih objekata i pumpi za točenje goriva
KL br: 9 – Uređivanje i održavanje grobalja i sahranjivanje
KL br: 10 – Manji montažni objekti
KL br.: 11 – Letnja bašta
STRATEŠKI PLANSTRATEŠKI PLAN KOMUNALNE INSPEKCIJE OPŠTINE SEČANJ ZA PERIOD 2020.-2022. GODINE
GODIŠNJI PLAN RADAGODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2021. GODINU
GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2020. GODINU
GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2019. GODINU
GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2018. GODINU
IZVEŠTAJ O RADUIZVEŠTAJ O RADU KOMUNALNOG INSPEKTORA ZA 2019.GODINU
IZVEŠTAJ O RADU KOMUNALNOG INSPEKTORA ZA 2018. GODINU
IZVEŠTAJ O RADU KOMUNALNOG INSPEKTORA ZA 2017. GODINU
IZVEŠTAJ KOMUNALNOG INSPEKTORA ZA 2016. GODINU