Vanredno stanje - mere

ZAKLJUČAK OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE SEČANJ – 04.04.2021.

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕброј: 87-3/2021-7Дана: 04.04.2021 годинеСечањНа основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС” број 87-2018), Одлуке о проглашењу болести […]

Vanredno stanje - mere

ZAKLJUČAK OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE SEČANJ – 23.03.2021.

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87-3/2021-6 дана: 23.03.2021 годинеНа основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу […]

Vanredno stanje - mere

ZAKLJUČAK OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE SEČANJ – 22.03.2021.

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87-3/2021-5дана: 22.03.2021 годинеСечањНа основу члана 43, 44 Закона а смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу болести […]

Vanredno stanje - mere

ZAKLJUČAK OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE – 06.03.2021.

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87-3/2021-4 дана: 16.03.2021 године СечањНа основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС број 87-2018), Одлуке о […]

Vanredno stanje - mere

NAREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI KOVID-19 – 30.12.2020.

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОпштина СечањОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87-10/2020-04Дана: 30.12.2020. годинеСечањНа основу Члана 43. Став 1. Тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени Гласник РС”, Бр.87/2018) Члана 10. […]