Ванредно стање - мере

ЗАКЉУЧАК О РАДНОМ ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРНИМ ОГРАНИЧЕЊИМА ЗА ВРЕМЕ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

1. Овим закључком утврђују се ограничења радног времена и просторна ограничења приликом обављања делатности која треба да, сагласно епидемиолошкој ситуацији, допринесу спречавању и сузбијању заразне болести COVID- 19. 2. Правна лица и предузетници (послодавци) који […]

Ванредно стање - мере

ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Укида се ванредна ситуација на територији општине Сечањ, проглашена Одлуком председника општине због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID- 19 изазване вирусом SARS-COV-2, јер су престали разлози њеног проглашења. Ступањем на снагу ове […]

Ванредно стање - мере

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 01.06.2021.

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87-3/2021-8Дана: 01.06.2021 годинеСечањ На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу […]

Ванредно стање - мере

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – 07.05.2021.

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87-3/2021-6Дана: 07.05.2021 годинеСечањ На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу […]

Ванредно стање - мере

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – 04.04.2021.

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ број: 87-3/2021-7Дана: 04.04.2021 годинеСечањ На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС” број 87-2018), Одлуке о […]