Ванредно стање - мере

ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ОД 24.11.2020.године

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87/сл/2020дана: 24.11.2020 годинеСечањ На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу […]

Ванредно стање - мере

ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ОД 16.11.2020.године

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87/сл/2020дана: 16.11.2020 годинеСечањ На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу […]

Ванредно стање - мере

ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 12.10.2020.године

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87/сл/2020 дана: 12.10.2020 годинеСечањ На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о […]

Ванредно стање - мере

САОПШТЕЊЕ – НОВЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЕРЕ

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19 на ванредној седници одржаној 31, августа 2020. године разматрао је питање поштовања епидемиолошких мера утврђених у циљу заштите становништва од заразне болести како од стране грађана, […]

Ванредно стање - мере

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ВЕЗИ СПРОВОЂЕЊА МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОпштина СечањОПШТИНСКИ ШТАБ ЗАВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-6/2020дана: 07.07.2020 године   ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊУ ВЕЗИ СПРОВОЂЕЊА МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ […]