Oбавештење за јавност

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ О ДРУГОМ ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА СЕЧАЊКомисија за реализацију мера енергетске санацијеБрој: 011-119/2021-VI-3Дана 17.09.2021. године На основу Одлуке Општинског веће општине Сечањ о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације број 011-119/2021-VI од […]

Jавни конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Општинска управа општине Сечањ, на основу члана 4. и  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, број  21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон, 86/2019-др.закон, 95/2018-др.закон и 157/2020-др.закон), члана 11. и […]

Oбавештење за јавност

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СЕЧАЊ Комисија за реализацију мера енергетске санације Број: 011-119/2021-VI-2 Дана 10.09.2021. године На основу Одлуке Општинског веће општине Сечањ  о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера […]