Obaveštenje za javnost

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE OPŠTINE SEČANJ O ODUSTAJANJU PRIVREDNOG SUBJEKTA NA JAVNOM KONKURSU ENERGETSKA EFIKASNOST

Обавештавамо грађане Општине Сечањ да је привредни субјекат „Alba-promet“ ДОО из Руме одустао од учешћа у Јавном Конкурсу за суфинанирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на теритроији Општине Сечањ за 2021. годину.    Нову […]

Vesti

POČETAK REALIZACIJE PROJEKTA “REHABILITACIJA PUTEVA U OPŠTINI SEČANJ, U NASELJENIM MESTIMA BOKA, JARKOVAC I NEUZINA”

Данас је у кабинету Предрага Рађеновића, председника општине Сечањ, одржан технични састанак у оквиру реализације пројекта “Рехабилитација путева у општини Сечањ, у насељеним местима Бока, Јарковац и Неузина”. Вредност радова износи близу 190 милиона динара, […]

Javni poziv

JAVNI OGLAS ZA IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA METODOM JAVNOG NADMETANJA

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и […]

Javni konkurs

JAVNI KONKURS ZA GRAĐANE ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STANOVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2021. GODINU

ЈАВНИ КОНКУРСза суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на територији општине Сечањза 2021. годинуI УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРСПраво учешћа на конкурсу имају грађани који испуњавају следеће услове:да је подносилац пријаве власник са местом пребивалишта у […]

Javni poziv

KONAČNA RANG LISTA PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ

На основу јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији Општине Сечањ од дана 14.07.2021. године, утврђује се коначна ранг листа привредних субјеката.Коначну ранг листу можете погледати ОВДЕ