Vesti

DODELJENE SUBVENCIJE U VREDNOSTI OD 1.350.000,00 DINARA

На основу јавног позива за доделу субвенција за подршку раду привредним субјектима који обављају угоститељску делатност на територији Општине Сечањ због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19, који је 17.05.2021 године, расписао председник општине […]

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI OBAVLJAJU UGOSTITELJSKU DELATNOST NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОпштина СечањПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕБрој: 020-28/2021-VIДана: 17.05.2021. годинеСечањНа основу чл. 57. ст. 1. тач. 9 Статута општине Сечањ („Сл. лист општине Сечањ” бр. 3/2019), одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2021. […]

Vanredno stanje - mere

ZAKLJUČAK OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE SEČANJ – 07.05.2021.

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87-3/2021-6Дана: 07.05.2021 годинеСечањНа основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу болести […]