Oбавештење за јавност

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВАЊУ РЕГРУТА ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

Обавештење Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Зрењанин отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у Војну евиденцију у 2021. години, Увођење по појединачном позиву вршиће се […]

Вести

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 […]

Ванредно стање - мере

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – 04.04.2021.

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ број: 87-3/2021-7Дана: 04.04.2021 годинеСечањ На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС” број 87-2018), Одлуке о […]

Jавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1 тачка 7 и члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 38/2015), а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским […]