Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU OPŠTINE SEČANJ ZA 2019. GODINU

ЈАВНA РАСПРАВA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУЈАВНA РАСПРАВA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2019. ГОДИНУОрганизује се Јавна расправа у складу са чланом 2. и 40. Закона о изменама и допунама Закона о локалној […]