Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri

kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom

korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti

uslova i broju osvojenih bodova.

Preuzmi ovdе