Početak Obaveštenja za javnost JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA OTUĐENjE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SEČANj

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA OTUĐENjE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SEČANj

 

Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS",
br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-Odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Odluka US,
50/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka US, 132/2014 i 145/2014), Odluke o pokretanju
postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine
Sečanj ("Službeni list opštine Sečanj", br.2/2016), Odluke o raspisivanju javnog
oglasa za prikupljanja pismenih ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta u javnoj svojini opštine Sečanj br. 011-40/2016, Opština Sečanj raspisuje
 
J AV N I  O G L A S
 
ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA OTUĐENjE NEIZGRAĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SEČANj

 

 

Raspisuje se javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje stambenog objekta u skladu sa Odlukom o Generalnom planu opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, br. 6/2005) u naseljenom mestu Sečanj

 

 

PREUZMI OGLAS

Preuzmi ovde

 


 

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Obaveštenja za javnost JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA OTUĐENjE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SEČANj