Početak Opštinska uprava Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine Zaštita životne sredine OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - „OPSS“ DOO

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sečanj
Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i
zaštitu životne sredine
Broj: 501-8-1/2017-1
Dana: 05.06.2017.G.
S e č a nj

 

OBAVEŠTENjE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O
POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU

SREDINU

 

 

Nosilac projekta „OPSS“ DOO iz Jaše Tomić podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA - „Skpadištenje čvrstog neopasnog otpada sekundarnih sirovina", čija realizacija se planira na kat. parcelama br. 1207/1 i 1208/1, KO Jaša Tomić, na teritoriji opštine Sečanj.

Obaveštavamo vas da možete izvršiti uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj, u periodu od 06.06.2017 g. do 15.06.2017 g. od 11-13 č.

U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenje ovom organu, o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

 

 

 

  

 

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU

Preuzmi ovdе

 

 

 

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Opštinska uprava Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine Zaštita životne sredine OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - „OPSS“ DOO