REŠENJЕ

 

ZA PROJEKAT - "Sušara za žitarice kapaciteta 8t/čas i silosa kapaciteta 2x2.495 m3 u postojećem komleksu preduzeća u Boki", čija realizacija se planira na kat. parceli 1444, KO Boka, na teritoriji opštine Sečanj, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Preuzmi ovdе