Početak Javne nabavke Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

Naziv naručioca: OPŠTINA SEČANj
Adresa naručioca: VOŽDA KARAĐORĐA 57, 23240 SEČANj
Internet stranica naručioca: www.secanj.rs
Vrsta naručioca: OPŠTINA SEČANj
Vrsta postupka javne nabavke: POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Vrsta predmeta: USLUGE
Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 90720000– zaštita životne sredine
BROJ: 011-27/2014-I-04

 


 

 

''ARHIFARM''
Buda Tomovića br. 15
11000 BEOGRAD

 

 

 

 

Predmet: Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 


Na osnovu člana 149. stav 12. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012) naručilac opština Sečanj obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke male vrednosti ''Suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Sečanj'' JNMV broj12/2014 da je ''Delco'' doo Novi Sad, Radnička 16, podneo zahtev za zaštitu prava,pre isteka roka za podnošenje ponuda i da se postupak otvaranja ponuda neće održati dana 09.06.2014. godine u 12,00 časova.

 

 

 

 

 

NARUČILAC
OPŠTINA SEČANj

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava