ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA NABAVKU USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

 ОDLUKA O DODELI UGOVORA

 

USVAJA SE IZVEŠTAJ  О STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, BROJ 05/2016-8 OD 20.05.2016. GODINE  Preuzmi ovde